Category Archives: Galeri

Telah Terbit Buku Khilafah & Imamah

Alhamdulillah, kembali kami menghadirkan satu buku yang bermutu dari buku-buku para ulama ahlusunnah. Kali ini adalah buku karya tulis Syaikh Mohammad Salem Al-Khider dari Kuwait.

Buku ini sangat penting untuk memahamkan masyarakat dan pejabat tentang kebatilan ajaran Syiah, menetapan bahwa pokok ajaran Syiah bukanlah dari Islam. Khulafah dan Imamah yang merupakan ajaran inti Syiah ternyata hanyalah khurafat yang dikait-kaitkan dengan al-Quran dan al-Sunnah.

Banyak ayat Kitab Suci al-Quran dan Hadist-hadist Nabi -Shalallahu alaihi wa salam- dijadikan oleh Syiah sebagai pembenar bagi ajaran mereka, padahal setelah diteliti ternyata itu semua tipuan dan syubhat, kerancuan berfikir setelah kekacauan akidah.

Maka Syaikh Mohammad Salem al-Khidher membongkar permainan Syiah dan meluruskan kembali ayat-ayat al-Quran dan Hadist-hadist Nabi SAW sesuai dengan jalurnya yang benar.

Buku ini akan menjadi lengkap jika digabung dengan buku “Al-Qur’an dan Ahlulbait, Syarah Hadist Tasaqalain Mendudukkan Posisi Ahusunnah dan Syiah” Karya guru kami al-Ustadz Agus Hasan Bashori, Lc., M.Ag.

Khilafah

Sumber : http://www.majalahalumm.com/telah-terbit-buku-khilafah-imamah/

Mereka Menyembelih Islam dengan Islam, Waspadalah !

IMG-20140819-WA0000

Sepak Terjang ISIS (Islamic State of Iraq and Syam)

bukti ke-10 dustanya syiah

sudah kita kemukakan 9 bukti bahwa di teheran tdk ada masjid ahlussunnah. sedangkan buku putih madzhab syiah menyebut ada 9 masjid sunni di teheran.
kini kita kemukakan bukti ke sepuluh yaitu kesaksian Syaikh Dr. al-Arifi,
silakan nikmati videonya, ada banyak hal yang manfaat

nantikan bukti-bukti berikutnya

video syiah suria menantang Allah dan menghina malaikat

HABIB MUHDHOR ALHAMID; “Saya akan perangi mereka (syi’ah)..!!!

video wanita syiah lebanon bertaubat, mengguncang dunia 23-3-2013!

wanita syiah rafidhah dari Libanon yang sejak kecil didoktrin syirik dalam doa, dan didoktrin kalau sunni membenci ahlulbait, bertaubat kepada islam setelah bersentuhan dengan syiah dan faham tauhid yang dia cari selama ini. lalu dia menjadi ahlussunnah da’iyah, banyak ditentang keluarganya dan banyak diskusi, berdebat dan berdakwah, khususnya menyadarkan mereka tentang tauhid doa, yaitu meminta langsung kepada Allah bukan kepada imam atau kuburan imam, dan masih banyak lagi yang lain, nawa wanita lebanon itu Miram Thalib.
seandainya video ini diterjemah lengkap dan disebar di kalangan syiah niscaya biidznillah akan banyak yang bertaubat dari mereka.
silakan lihat video

Buku bagus tentang imamah dan mut’ah

alhamdulillah, hari ini kamis 10 april 2014, Ahmad Haydar datang ke kantor mengantarkan hadiah Habib Prof. Dr. Muhammad Baharun, berupa buku karya tulisnya yang berjudul “Dari Imamah sampai Mut’ah”
buku ini dicetk pertma kali april 2004, dan cetakan ke-6  januari 2014.
buku yang ditulis oleh lulusan program doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini berisi 13 pembahasan, mulai dari prolog tentang akar polarisasi sunni -syiah, hingga epilog  tentang gejolak panjang pasca perang.
diantara pembahasan yang menarik adalah enam dinasti pendukung kekuasaan politik syiah, konsep marja’iyyah dan aplikasi wilayat faqih, radikalsme islam iran, dari revolusi menuju reformasi dan mut’ah hubungannya dengan seks bebas.
buku ini bagus untuk ditelaah, apalagi bagi pemerhati syiah di indonesia.

kami ucapkan terima kasih kepada penulis dan pengantar buku. semoga Allah menjadikannya sebagai amal shalih antum semua. aamiin.

20140410_141642

20140410_141813